Select Page

1. Lavere oppvarmingskostnader

Drift og oppvarming med oljefyr fører med seg høye kostnader. Flere boliger må også benytte oljefyren på sommerstid for å kunne varme opp tappevannet. Disse kostnadene inkluderer strøm, feiling av pipe, olje og vedlikeholds kostnader. En oljefyr har mellom 60-70% reell virkningsgrad avhengig av type og alder på anlegget.

Hos en fornøyd kunde har vi sett på kostnadene for oppvarming med oljefyr og oppvarming med varmepumpe for å illustrere en mulig besparelse.

Referansekunden i Aurskog Høland viser at er det mulig å redusere oppvarmingskostnadene betraktelig ved å bytte til en luft/vann varmepumpe. Les hele referansen ved på KLIKKE HER. Dette er et av mange eksempler, og besparelsen vil variere fra bolig til bolig og ut ifra hvilken løsning man velger å bytte til.

2. Miljøvennelig løsning

Miljødirektoratet anslår at det finnes 100.000 oljekjeler og 75.000 parafinkaminer som benyttes til oppvarming av boliger og bygg i Norge. For hver liter fyringsolje en bolig bruker, slippes det ut 2,7 kg CO2. Ved et forbruk på 4.000 liter forårsaker dette et utslipp på 10 tonn CO2, ifølge Enova. Med en så forurensende energikilde er det ikke rart at mange ser på mulighetene for å kunne erstatte oljefyren.

Ved å velge en luft til vann varmepumpe løsning kan du være med på å bidra til et bedre miljø og klima i ditt nærområde. En luft til vann varmepumpe henter ut energi fra uteluften og varmer vannet til tappevann og distribuerer varmtvann til det vannbårne systemet i boligen (radiator og/eller gulvvarme).

I tillegg til reduserte fyringskostnader spares også miljøet for store CO2 utslipp ved å kutte ut fossilt brennstoff. På den måten unngår du å belaste miljøet ytterligere, og får en løsning som tilfredsstiller fremtidens krav til utslipp.

3. Gjør boligen mer attraktiv

Mange som har oljefyr opplever oljelukt i huset og at rommet den står i ikke kan benyttes til andre formål. Fyrrom går under betegnelsen S-rom. Ved å bytte til en luft til vann varmepumpe har du muligheten til å selv gjøre tiltak for å endre rommet til et P-rom. Et P-rom regnes inn i boligens bruksareal og kan dermed øke verdien på boligen, forutsatt at ytterligere krav til P-rom er oppfylt. (Link: https://www.ntf.no/norsk/forbrukerhjelp/areal/)

Varmepumpens innedel er designet for å passe inn i boligen på lik linje som en varmtvannsbereder. Det gir deg muligheten til å gjøre om det gamle fyr-rommet til for eksempel vaskerom eller hobbyrom.

Energimerking

Etter installasjon av luft til vann varmepumpe får du en pålitelig og høyteknologisk oppvarmingsløsning med høy komfort og stor besparelse til din bolig. Det gjør at boligen får en høyere energimerking og vil være mer attraktiv i markedet. Det kan være mulig å øke en energiklasse ved installasjon av luft til vann varmepumpe.

4. Enovatilskuddet

Ønsker du å fjerne oljefyren og bytte til en luft/vann varmepumpe har du mulighet til å få igjen inntil 20.000 kr fra Enova!

Enova hjelper deg med å ta energivalg som er gode å leve med. De støtter deg som vil gjøre boligen din enda bedre å leve i, og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Du har rett til å få tilbake penger når du investerer i en eller flere av enegitiltakene som inngår i Enovatilskuddet. Det eneste du trenger å gjøre er å sende inn dokumentasjon på kjøpet, det vil si faktura eller kvittering.

Klikk her for å lese mer om Enovatilskuddet >>

 

5. Er dette en løsning som kan gjennomføres i ditt hjem?

Vår løsning, Ecodan Varmesentral eller Hydroboks kan være en god erstatning for oljefyr. Bildet til venstre illustrerer en enkel og god løsning. Det finnes mange mulige løsninger, våre forhandlere vil nekelt kunne skissere opp hvilken løsning som er den beste og mest effektive løsningen i akkurat ditt hjem. Ta kontakt med en autorisert forhandler, og de vil hjelpe deg.

På vår referanseside og på produktsidene kan du lese mer om forskjellige løsninger!