Select Page

Ecodan Hydroboks

 

Varmesentral uten varmtvannsbereder

Hydroboks kobles enkelt til eksisterende og nye systemer. Hydroboksen gir varme til vannet i radiatorer, gulvvarme, samt at den også kan forvarme vannet som går til tappevannet (varmtvannet). Se bildene under for hvordan Hydroboksen kan kobles sammen med et eksisterende system eller som en ekstern bereder for radiator/gulvvarme.

Hvordan fungerer det?

Uteluften er full av energi – energi som Ecodan bruker til å varme opp boligen og tappevannet. Den unike Ecodan-teknologien innebærer betydelig reduserte oppvarmingsutgifter og er utformet for å møte fremtidens krav til varmeøkonomi og dine krav til besparelse.
Ingen borekostnader! I tillegg gir ENOVA tilbake inntil 10.000 kr av investeringskostnadene.

Varmesentral uten varmtvannsbereder. Hydroboks kobles enkelt til eksisterende og nye systemer. Gir varme til radiatorer,gulvvarme, og kan forvarme varmtvann.

Enkel styring

Kontrollpanel på varmesentralen, fjernkontroll med romsensor, trådløs styring og intelligent varmetilpassing (Auto adaption) er teknologier som gjør systemet enkelt å bruke.

styring_2

Valg av utedel

For at systemet skal levere optimal effekt til høyest mulig besparelse er det mange utedeler å velge mellom. Husets standard, størrelse, vannmengde og klimasone det ligger i avgjør hvilken utedel som er best egnet. Utedelene sorteres i tre hovedgrupper ut ifra varmedrift i forhold til utetemperatur.

PUHZ-SW75-10010cm_dypetset

Les mer om de forskjellige utedelene her>>

Klikk på bildet for å forstørre