Select Page

BYTTET ENERGIKILDE - SPARER 18.000 KR MER I ÅRET

Med strømregning på hele 43.000 kWt i året, var de nødt til å gjøre noen tiltak.

Byttet ut energikilde – sparer 18.000 kr i året

utedel_500x750pxl2 barnsfamilien Pran fra Oslo bestemte seg for å pusse opp huset de hadde kjøpt 5 år tidligere. Med strømregning på hele 43.000 kWt i året, var de nødt til å gjøre noen tiltak. Etter litt undersøkelser i forhold til hva Enova støttet, bestemte de seg for å oppgradere til TEK10.

Høy komfort og bedre inneklima

Gjennomførte ENOVA tiltak:
Vinduene ble byttet til vinduer med UV grad 0,9. 30cm isolering av alle vegger, 5 cm isolasjon i alle gulv og 40 cm isolasjon i tak mot kald loft. Vannbåren varme i gulvene på ca 160 kvm i oppholdsrom. Balansert ventilasjon ble også montert. De tar også ut den gamle oljefyren med elkjel og setter inn en varmtvannstank som går på strøm.
Etter oppgraderingen av huset til TEK10, ble inneklima mye bedre og ikke minst føltes huset ”varmt”. Strømregningen gikk ned 8470 kWt årlig til 34.530 kWt etter det første året.

Dobbeltmantlet varmtvannsbereder koplet til varmepumpe som energikilde.Under oppussingen hadde familien befaring av Kind Energi AS, som anbefalte de å installere varmepumpe som energikilde for varmtvannsproduksjonen til tappevannet og gulvvarmen.

Dermed valgte familien å installere en dobbeltmantlet varmtvannstank som senere kunne kobles til varmepumpe utedel på anbefaling av Kind Energi AS. De koblet den til med strøm i første omgang, men den har mulighet for å ettermontere varmepumpe som energikilde senere. Med det kan de redusere strømregningen ytterligere, samt oppnå en mer effektiv oppvarming av huset og et mer miljøvennlig alternativ. Grunnet store utgifter med den omfattende oppussingen, ventet de ett år før de installerte Ecodan varmepumpe utedel for å varme opp varmtvannet til tappevann og gulvvarmen.

Installering av varmepumpe

Etter et år i drift for varmtvannstanken på strøm, monterer de en Ecodan SW75 utedel på OSO varmtvannstanken. Etter et år, under to relativt like vintre, med tanke på temperatur, ser familien nå at strømregningen ble ytterligere hele 9945 kWt lavere enn året før.

Utedel-med-huseier-500x749_web“Det vil si at vi sparte mer strøm på å bytte ut energikilden til varmtvannsproduksjonen, enn på oppussingen – det er helt toppen! Total kWt besparelse på TEK10 tiltaket og montering av varmepumpe er på hele 18.415 kWt – det vil si ca 18.000 kr pr år som vi kan bruke på andre ting!” M. Pran

Juni 2015 – Juni 2016 endte på 24.585 kWt.

Besparelse

Familien sparte dermed mer pr år ved å bytte ut energikilden til oppvarming av varmtvann, enn de gjorde på den omfattende og kostbare oppgraderingen til TEK10.

Besparelse pr år ved total renovering: 8470 kWt
Ytterligere besparelse pr år etter montering av Ecodan: 9945 kWt
Total besparelse av strømregningen: 18.415 kWt