Select Page

Ecodan POWER 9 SILENT

MØT FREMTIDENS KRAV TIL VARMEØKONOMI!

-utedel tilpasset Ecodan Varmesentral og Hydroboks

PUHZ-SW75-10010cm_dypetset

  • Ekstremt stillegående modell
  • Kapasitet på 10,5 kW
  • Laveste garanterte driftstemperatur (°C)-20
  • Inverter kompressor
  • Betydelig reduserte oppvarmingsutgifter

Systemskisse for Ecodan Hydroboks med dobbeltmantlet bereder tilkoblet gulvvarme, radiator og tappevann.

(klikk på bildet for å forstørre)

Basic CMYK


Systemskisse for Ecodan Hydroboks med ekstern bereder

(klikk på bildet for å forstørre


Systemskisse for Ecodan Varmesentral

(klikk på bildet for å forstørre)

Varmesentral-1vifte-2Nyutedel


 Oljeforbud-2020_slider