Select Page

KASTET UT OLJEFYREN - SE PROSESSEN

3-barnsfamilien Moen har akkurat byttet ut oljefyren med en luft til vann varmepumpeløsning

Byttet ut oljefyr

Familien Moen ønsket en mer miljøvennlig og økonomisk energikilde for oppvarming av tappevann og radiatorvarme i hjemmet. – Vi var interessert i å bytte til en mer effektiv løsning, samt å få den skitne gamle oljefyren ut av huset.

Estimert besparelse

Oljefyr-hånd Fådveien 1000x750pxlMoen har informert forhandler at han bruker  ca 24.000 kr pr år i olje. Snittprisen på olje er 10,63 kr. Det tilsvarer dermed 2257 liter olje pr år.

2257 liter tilsvarer 22570 kWt

Hele boligens totalforbruk av kWt FØR installasjonen da 57.000 kWt
Av totalen sies det av 65% av strømregningen går til oppvarmingskostnader, som i dette tilfellet blir 37.500 kWt.

Ved å installere varmepumpe vs oljefyr kan man spare inntil 2/3 deler av oppvarmingskostnadene. I dette tilfellet vil det utgjøre 22.900 kWt. Hvordan er det mulig? – En varmepumpe bruker 1 kWt på å lage 4 kWt. Det vil si at du bruker mindre strøm for å lage mer strøm.

Da skal familien Moen kunne spare 22.500 kWt pr år som tilsvarer 18.418 kr (med en strømrpis ink nettleie på kr 0,82 pr kWt (tall fra ssb.no))

Se en visualisering av besparelseregnestykket KLIKK HER >>

Strømregningen vil dermed øke noe, selvfølgelig, men kostnadene med olje forsvinner. I dette eksemplet kan det utgjøre 12.475 kWt pr år i økning – ca 10.200 kr. Estimert kan det si at 24.900 kWt kan “bli borte”. Omregnet til Kr kan det utgjøre 18.418 kr pr år.

Bildene under viser gangen i prosessen ved å bytte ut oljefyr og montere luft til vann varmepumpe